Säsongskort 2018
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ljungvalla Tennis
Träningstiderna Vt-19
VT-19 börjar 6 januari 
Löpande anmälningar tas emot, kontakta 0733-265474

Måndag kl 16-17 Vikenhallen
Alvin Björk
Axel Jonsson
Frida Svensson
Mathias Hillborg
Melker Karlberg
Sofia Stenshed
Hanna Eriksson

Måndag kl 17-18 Vikenhallen
Alfred Tage
Elias Wessberg
Gabriel Svensson
Isak Henriksson
Isak Lundahl
Liam Hultqvist 
Marc Johansson
Viggo Kullegård
Oscar Wiberg

Torsdag kl 17-18 Ljungenskolan
Elicia Bergh
Ellen Svederud
Ida Nilen
Tindra Persson

Torsdag kl 18-19 Ljungenskolan 
Aimi Örnselius
Zidu Hong Johansson
Oscar Kullegård
Axel Buregård 
Oliver Björk 

Fredag kl 16-17 Rinnebäckshallen 
Alvin Willman
Filippa Ekvall
James Lödkvist
Julian Renström
Leo Nilsson
Leon Budai
Lykke Persson
Ognjen Semiz
Samuel Olsrud

Fredag kl 17-18 Rinnebäckshallen 
Hanna Eriksson
Jakob Åkesson
Linnea Persson
Melvin Berggren
Saga Norin
Stina Loven
Theo Anzoategui

Fredag kl 18-19 Rinnebäckshallen 
Alfred Kronvall
Alfred Tage
Axel Råsbäck
Elias Wessberg
Erik Råsbäck
Isak Lundahl
Vidar Karlberg
Viggo Kullegård

Fredag kl 19-20 Rinnebäckshallen
Alvin Björk
Axel Jonsson
Carl Helm
Mathias Hillborg
Melker Karlberg
Sofia Isgren

Lördag kl 9-10 Rinnebäckshallen 
Amin El Kadaoui
Axel Buregård
Edvard Harrisson
James Lödkvist
Lana Semiz
Melvin Jensen
Minnea Jensen
Nicon Jönsson Ståhl
Ognjen Semiz
Rasmus Clerselius

Lördag kl 10-11 Rinnebäckshallen 
Agnes Welin
Aimi Örnselius
Alva Lundahl
Ebba Frölich
Elvira Kronvall
Filippa Ekvall
Ines Rydstav
Klara Åkesson
Olivia Perski Siodmak
Saga Flackerup
Tove Björkman

Söndag kl 14:30-15:30 Vikenhallen
Charlotte Larsson
Levante Hazi
Oliver Broman
William Wallberg
Vincent Öjing

Söndag kl 15:30-16:30 Vikenhallen
Alfred Kronvall
Carl Helm
Gabriel Kaas Nevalainen
Simon Mechler
Sofia Isgren

Söndag kl 16:30-18:00 Vikenhallen
Alfred Tage
Gabriel Svensson
Isak Henriksson
Isak Lundahl
Liam Hultqvist
Viggo Kullegård

Söndag kl 18:00-19:00 Vikenhallen
Anna Björkman
Annette Kronvall
Annika Clerselius
Fredrik Rosendahl
Kasper Ekvall
Ylva Persson
Theo Höst
Ingen träning på sportlovet
2019-02-13 16:09
Hej allihopa!
Tennisträningen håller på som vanligt denna veckan, men på sportlovet (18-24 februari) så är det träningsuppehåll och vi tar nya tag med tennisracket igen i vecka 9 med start 25 februari.
/Tennistränarna 🎾
Årsmöte Ljungvalla Tennisklubb 2019
2019-01-23 12:28

Kallelse till årsmöte Ljungvalla Tennis 2019
Datum: 2019-03-04
Tidpunkt: 18:30
Plats: Bruksgatan 2 i Kävlinge (Alpha Vitaes lokaler)

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:


1. Fastställande av röstlängd för mötet.


2. Val av ordförande och sekreterare för 
mötet.


3. Val av protokolljusterare och rösträknare.


4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


5. Fastställande av föredragningslista.


6. Styrelsens verksamhetsberättelse med
årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.


7. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.


8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser.


9. Fastställande av medlemsavgifter.


10. Fastställande av verksamhetsplan samt
behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.


11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner.


12. Val av
       a) föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år;
           (2018 Per Lundahl)


       b) val av 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år (2019-2020), 
          (2017-2018 Johnny Rahm, Dan Gillheim & Fredrik Eek)
          (2018-2019) Mikael Frölich, Linda Ekblad, Mikael Gauffin


       c) tre suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
          (sittande Stefan Wessberg )
          (sittande Rikard Norberg )
          (sittande Hanna-Sofia Råsbäck)


       d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta
            val får inte styrelsens ledamöter delta;
           (sittande har varit Maria Larsson & Anna-Lena Alnerud, suppleant vakant)


       e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
            ordförande; samt 2 ledamöter 
           (sittande har varit Per Lundahl & Johnny Rahm)


        f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
           ombud.


13. Tack till avgående ledamöter 

           Johnny Rahm & Fredrik Eek avgår


14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större
      ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den        inte varit med i kallelsen till mötet.

Prova klubbkläderna
2018-11-26 13:48
Prova våra klubbkläder nu inför julen. Följande datum och platser kan man prova ut sin storlek och beställa på plats:
* Lördag 1 december kl 09:00-11:00
   Rinnebäckshallen i Kävlinge 
* Söndag 2 december kl 14:30-19:00
   Vikenhallen i Furulund
* Fredag 7 december kl 16:00-20:00
   Rinnebäckshallen i Kävlinge
* Lördag 8 december kl 09:00-11:00
   Rinnebäckshallen i Kävlinge
ANMÄLAN ÖPPEN TILL INOMHUSTRÄNING VT-19
2018-07-09 13:36
Anmälan Tennisträning VT-19 

Hej!

Det är dags att anmäla sig till tennisträning under våren 2019

Vi erbjuder tennisträning i Furulund, Kävlinge samt även i Lund (samarbete med Lugi Tennis)

Man måste vara medlem i Ljungvalla Tennis för att kunna vara med i träningen.

Vi har fått fler tider till denna säsongen, men kommer trots detta bli tufft få ihop träningsschema då vi har växt kraftigt detta året. Var vänliga och ge mig många alternativ för era träningsmöjligheter. Skriv om någon dag ni absolut INTE kan i kommentarer.


Vi har följande träningsställen:

Ljungenskolan:            Endast minitennis

Rinnebäckshallen:      minitennis samt juniortennis

Vikenhallen:                 juniortennis samt seniortennis


Träningsperiod VT-19:

Träningsstart:           6 januari

Uppehåll:                   Sportlovet & Påsklovet

Sista träningsdag:   28 april


Träningsstart VT-19: 7 januariSista anmälningsdag:

Löpande anmälning till våra grupper i mån av plats.


Kostnad (kr): (för hela VT-19 ), JUNIORTRÄNING


Junior (dessa kostnader gäller träning i Furulund/Kävlinge)

Avgiften är för hela terminen och inte per/gång


1h/vecka     1,5h/vecka   2h/vecka  2,5h/vecka     3h/vecka

VT-19      650       900       1100     1300     1500  Kostnad (kr): (för hela VT-19 ), SENIORTRÄNING (om finns lediga halltider)

1h/vecka     1,5h/vecka                 

VT-19                         1450              2100               Andra priser gäller för träningen i Vikingahallen i Lund (se nedan) (tillkommer reducerad medlemsavgift för Lugi Tennis förutom medlemsskap i Ljungvalla Tennis)

Juniorer: (Antal h/vecka)                Seniorer: (antal h/vecka)
1h      1700kr                                      1h      2400kr                         
2h      3100kr                                      2h     4300kr
3h      3900kr                                      
Max belopp


Ange i kommentar om vuxna endast kan träna i vår egen regi i Kävlinge/Furulund.Nyheter från våra grupper
Tävlingar/Serielag, 06/05 12:46 
Junior, 06/04 11:05 
Tävlingar/Serielag, 04/04 10:04 
 
Snabblänkar