Regler

tennisregler

För att få fullständig koll på tennisregler rekommenderar vi svenska tennisförbundets utgåva av Tävlingshandbok för svensk tennis. Här finns den att ladda ner: Tävlingshandbok för svensk tennis.

Tennisbanan

De viktigaste linjerna vid singelspel är baslinjen (översta och nedersta i bilden nedan) och sidlinjerna. Slår du ett slag som kommer utanför någon av dessa linjer så förlorar du poängen. Vid dubbelspel är det de yttre sidlinjerna som räknas, och vid singelspel är det de inre. Det enda undantaget är när du servar och sätter igång spelet. Då måste du slå din serve från rätt sida baslinjen diagonalt till något som kallas för serveruta. Det är rutan innanför servelinjen och servemittlinjen.

Tennisbanor kan vara gjorda av flera olika underlag. Grus, gräs och hardcourt är vanligast. Det finns dock även många andra olika syntetiska underlag. I Sverige finns det många banor gjorda av asfalt också.

Tennisbana.Tennisbana

Poängräkning

Tennisbollen ska spelas över nät och till motståndarens planhalva. Tennisbollen kan spelas både före studs, vilket då blir på volley, eller efter en studs. I rullstolstennis får bollen studsa två gånger.

För att vinna ett game så måste du vinna minst 4 bollar. Poängräkningen i tennis nämner alltid poängen för den som servar först.

  • Har man ingen poäng så har man ”noll”.
  • Den första poängen som du tar kallas ”15”
  • Den andra poängen kallas ”30”
  • Den tredje poängen kallas ”40”
  • Den fjärde poängen kallas ”game” och du har då vunnit gamet.

Det enda undantaget till dessa regler och ovan poängräkning är om båda spelarna vunnit tre poäng var. Då är ställningen ”40 lika”. Vinner man en poäng efter ”40 lika” blir ställningen ”fördel” för den spelare som vunnit poängen. Vinner samma spelare även nästa boll så vinner man gamet. Om istället den andra spelaren vinner nästa poäng så blir det ”lika” igen. För att vinna ett game så behöver en spelare vinna två poäng i rad efter ”40 lika” eller ”lika” för att vinna gamet.

Tennismatcher

Tennismatcher spelas i bäst av 3 eller 5 set. Enligt reglerna så skall varje set gå till 6. Man måste vinna med 2 games marginal i ett set. Vid ställningen 6-6 så skiljer man ofta åt spelarna i ett tiebreak.

Tiebreak

Vid tiebreak räknas istället ”1”, ”2” och ”3” och så vidare. Vinner man 7 poäng i rad så finner man gamet och setet. Även här måste man dock vinna mer än 2 poäng annars fortsätter poängräkningen tills detta sker – och det finns ingen begränsning. I tiebreak så servar man 2 servar var i rad förutom den första poängen där den spelare som står på tur endast servar en gång.

Sidbyte

Efter första gamet och tredje gamet byter man sida och därefter följande udda antal spelade game i varje set. I tiebreak sker sidbytet efter var sjätte poäng.

Det finns många många fler regler än de ovan nämnda. Du hittar dessa i Tävlingshandbok för svensk tennis.