Kommittéer

Kommittéer

SPONSRINGSKOMMITTÉN

Ljungvalla tennis sponsringskommitté jobbar kontinuerligt med att ta fram relevanta sponsorpaket i linje med klubbens behov och verksamhet. Gruppen ser till att information och avtal finns på plats, sköter praktiska uppgifter och kontakt med leverantörer. De tar även fram införsäljningsmaterial, gör utskick och kontaktar företag.

Sponsringskommittén består idag av:

  • Per Lundahl

Vill du vara med i Sponsringskommittén, har tips på sponsorer eller har frågor, vänligen sänd ett mail till: Per Lundahl, per.lundahl@ljungvallatennisklubb.se.

TÄVLINGS- & TRÄNINGSKOMMITTÉN

Denna kommité planerar och driver tillsammans med Ljungvallas tränare event, tävlingar, läger, avslutningar, klubbmästerskapet och mycket mer.

Tävlings- & träningskommitéen består idag av:

  • Per Lundahl

Vill du vara med i tävlings- & träningskommittén, har tips, Ideér eller har frågor, vänligen sänd ett mail till: Per Lundahl, per.lundahl@ljungvallatennisklubb.se.

FASTIGHET- OCH ANLÄGGNINGSKOMMITTÉN

Ljungvallas Fastighet- och anläggningskommité driver tillsammans med Styrelsen och Klubbchef planering och frågor kring underhåll av våra anläggningar.

Fastighet- och anläggningskommitén består idag av Per Lundahl samt medlemmar som har varit behjälpliga i vissa frågor.

Vill du vara med i Fastighet- och anläggningskommittén, har tips på underhåll, leverantörer eller har frågor, vänligen sänd ett mail till: per.lundahl@ljungvallatennisklubb.se

INFORMATION- & KOMMUNIKATIONSKOMMITTÉN

Ljungvallas Informations & kommunikationskommité driver bland annat frågor kring hemsidan, kommunikation, sociala medier etc. Det finns mycket att göra kring dessa frågor så vi ser gärna flera frivilliga i denna kommitén.

CAFÈ & EVENTKOMMITTÉN

Ljungvallas Cafe & Eventkommité driver och planerar vårt cafe samt våra event.

Vi skulle behöva flera nya frivilliga samt en ny ansvarig till denna kommittén.

KOMMUNARBETSGRUPP

Ljungvallas kommunarbetsgrupp sköter och utvecklar kontakten med kommunen avseende bidrag, avtal och andra viktiga frågor för att driva föreningen framåt.